Sľub primátora a poslancov

Január 1999 / Prečítané 2737 krát

   Vážení spoluobčania, už v minulom čísle Pezinčana sme Vás stručne informovali o výsledkoch komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 18. – 19. 12. 1998. Volieb sa zúčastnilo 39,9 % oprávnených voličov a tí si najväčším počtom hlasov zvolili za svojho primátora Ing. Ivana Pessela. Ten na prvom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15. januára v deň jeho narodenín) zložil svoj primátorský sľub. 

   V mene všetkých občanov Pezinka i našich čitateľov mu želáme v náročnej a zodpovednej práci veľa zdravia, tvorivej energie a síl na naplnenie predsavzatí, ktoré sú zakotvené v programe rozvoja Pezinka na roky 1999 – 2002.

   Na spomínanom zasadnutí MsZ zložilo predpísaný sľub aj všetkých 37 novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva. Boli tiež navrhnuté a schválené odborné komisie a ich predsedovia. Členmi komisií sa stali nielen poslanci, ale aj odborníci z radov občanov. Zároveň bola vytvorená a schválená jedenásťčlenná Mestská rada a zvolený zástupca primátora. Pozdravné posolstvo na záver slávnostného zasadnutia predniesol starosta družobnej Mladej Boleslavy Mgr. Jaroslav Polívka. Zúčastnení poslanci a početní hostia konštatovali, že priebeh tejto prvej slávnostnej schôdze bol veľmi dôstojný a profesionálne pripravený. Záznam z neho priniesla vo svojom vysielaní i TV Pezinok.


Ohodnoťte článok: