Redakcia

August 2019

   Časopis Pezinčan je mesačník, vychádza v náklade 10 200 ks, v rozsahu 12-16 strán (formát tabloit), súčasťou je aj možnosť inzercie. Časopis je prostriedkom šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi, obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste, ale i ostatných inštitúcií, ponúka programy kultúrnych, športových, spoločenských a iných zariadení v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Je tiež kronikou udalostí v meste. 

  Vedenie redakcie
Sídli v budove Mestského úradu v Pezinku, Radničné nám. č. 7. na 2. poschodí, č. dv. 20a.